Jezik | Language: HRV ENG
Suvremena politička teorija
Šifra: 55542
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Kurelić
izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar

Hrvoje Cvijanović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran za studente političkih znanosti na višim godinama preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s pitanjima i problemima proizišlim iz dvije teorijske rasprave s kraja prošlog+nbsp; stoljeća. To su diskusije liberala i komunitaraca te rasprava o odnosu liberalizma i multikulturalizma. Obje diskusije nastavile su se do naših dana i postale nezaobilazni dio intelektualne kulture čak i+nbsp; društvenih znanstvenika koji inače nemaju nikakav interes za političku teoriju . U prvih nekoliko tjedana bavit ćemo se pitanjima suvremenog liberalizma, a zatim predstaviti komunitarnu i multikulturalnu kritiku te prodiskutirati o njenim dometima. Autori koji će biti razmatrani suvremeni su klasici: Rawls, Habermas, MacIntyre, Taylor, Rorty, Barry, I. M. Young. Pitanja koja ćemo diskutirati u seminarima imaju svoju teorijsku težinu, ali odgovori na njih imaju izravne političke posljedice. Npr.: Je li liberalizam nepromišljeni individualizam?, Na koji način suvremene konstitutivne demokracije rješavaju problem manjinskih kultura?, Mogu li se kulture međusobno razumjeti?, Jesu li liberalne institucije neutralne?, Je li moguće privatizirati religijske i kulturne razlike?, Je li liberalni univerzalizam oblik euroameričkog kulturnog imperijalizma?, Kako braniti univerzalna politička načela? Je li odzvnonilo liberalnoj demokraciji? i slično.
Literatura:
  1. Rawls, John; Teorija pravednosti (odabrane prevedene stranice u časopisu Naše teme); Naše teme, Zagreb (1990)
  2. Young, Iris Marion; Pravednost i politika razlike; Jesenski i Turk, Zagreb (2005), str. 317
  3. Kymlicka, Will; Multikulturalno građanstvo; Jesenski i Turk, Zagreb (2003), str. 400
  4. Barry, Brian; Kultura i jednakost; Jesenski i Turk, Zagreb (2006), str. 463
  5. MacIntyre, Alasdair; Za vrlinom; Kruzak, Hrvatski Leskovac (2002), str. 337
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Objavljeno: 27. 4. 2020. u 14:07
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

s obzirom na izvanrednu situaciju s kojom smo suočeni, završni ispit iz kolegija Suvremena politička teorija morati će biti prilagođen novim uvjetima.

IZVEDBA ISPITA Završni ispit će biti usmeni, te će se održati u lipnju, srpnju i rujnu prema objavljenim ispitnim rokovima. Ako bude moguće ispit će se održati u kabinetu 26 na Fakultetu političkih znanosti. Ako epidemiološka pravila i preporuke to ne dopuštaju ili ne preporučuju, ispit će se održati preko jedne od on-line platformi (Zoom, Google Meets, Skype). Studenti će biti pravovremeno obaviješteni o načinu i točnom vremenu održavanja usmenih ispita.

KOLOKVIJI S obzirom da polaganje jednog od kolokvija nije više uvjet za potpis iz kolegija, te da polaganje pismenog kolokvija na daljinu omogućuje studentima da ostvare bolje rezultate, završni usmeni ispit će pokrivati cjelokupno gradivo kolegija, a ne samo završni dio (Rawlsov Politički liberalizam). Studenti koji su položili oba kolokvija mogu ostvariti maksimalno 60% završne ocjene, dok će preostalih 40% ocjene ostvariti na završnom usmenom ispitu. Studenti koji su uspješno položili dio gradiva kroz prvi i/ili drugi kolokvij, na usmenome ispitu odgovarati će na manji broj pitanja iz gradiva koje su položili kroz kolokvije.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović     

Popis obavijesti