Jezik | Language: HRV ENG
Povijest političkih doktrina
Šifra: 55517
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Domagoj Vujeva
Izvođači: Domagoj Vujeva - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija izložiti pojmovno određenje političkih doktrina, njihove tipove, nastanak i konstitutivne elemente. U ovoj akademskoj godini izvedbeni program predmeta fokusira se na tri izvorne i najkarakterističnije moderne doktrine: liberalizam, konzervativizam i socijalizam. Sve one tvorevine su modernog doba i nastoje dati odgovor na neke temeljne probleme i pitanja moderne: pojavu modernog građanskog društva obilježenog kapitalističkim ekonomskim odnosima, proklamiranje i pozitiviranje općih prava čovjeka i građanina, nastanak moderne države-nacije, zahtjeve za demokratskim legitimiranjem najviše državne vlasti. U predavanjima će se razmatrati nastanak i razvoj navedenih političkih doktrina, njihovi podtipovi te zajednički konstitutivni elementi: određeno viđenje ljudske prirode isticanje njenih potencijala ili ograničenja kritika postojećeg društvenog poretka, ideal dobrog poretka te sredstva kojima se taj poredak treba ostvariti. U seminaru će se preko studentskih prezentacija izvornih tekstova obraditi najvažniji predstavnici svake od doktrina (Mill, Constant, Burke, de Maistre, Marx, Kautsky, Lenjin i drugi). Ambicija je kolegija studentima omogu ć iti primjeren kritički pristup poimanju prirode politi č kih doktrina, njihove funkcije u politi č kom procesu , njihovih povijesnodru š tvenih korijena i povijesne bilance te njihove relevantnosti za promišljanje suvremenih društvenih problema.
Literatura:
5. semestar
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 4. 11. 2019. u 18:18
Domagoj Vujeva

S obzirom da je zbog održavanja Jesenske škole o Tajvanu i Istočnoj Aziji na fakultetu termin utorkom u 17.15 u Fabkovićevoj zauzet, sutra se neće održati nadoknada nastave iz PPD-a. Sljedeće predavanje i seminar imamo prema redovnom rasporedu, u petak, a nadoknadu ćemo odraditi tjedan nakon toga, u utorak 12. 11. (predavanje u Fabkovićeoj 4k u 17.15, seminar u Dvorišnoj dvorani u 19h) te u utorak 19.11. (u istim predavaonicama i terminima).

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 17. 10. 2019. u 14:01
Domagoj Vujeva

Nastava iz predmeta "Povijest političkih doktrina" (predavanje i seminar) neće se održati u petak, 18.10. zbog spriječenosti nastavnika. Termin nadoknade bit će objavljen tijekom sljedećeg tjedna.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 13. 9. 2019. u 21:38
Domagoj Vujeva

Batinić Sven       3

Burić Valerija      3

Marić Ivka          4

Šarić Klara          2

 

Uvid i upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 16.9. u 12h.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 18. 2. 2019. u 18:00
Domagoj Vujeva

Glumac Andriana   1

Klišenić Katarina    3

Mišković Marija      1

Puš Domagoj         1

Talijić Filip           +4

Vladova Ivan         5

 

Uvid u ispit i upis ocjena održat će se sutra, 19.2. u 12h.

Objavljeno: 5. 2. 2019. u 17:58
Domagoj Vujeva

Gjuraš Car Antun  2

Klišenić Katarina   1

Prigradić Joško    +4

 

Uvid u ispit i upis ocjena održat će se sutra, 6.2.2019. u 12h.

Objavljeno: 28. 1. 2019. u 15:54
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 3. 12. 2018. u 22:28
Domagoj Vujeva

S obzirom da su u silabusu navedena dva Marxova teksta, kako ne bi bilo zabune, za seminarski susret u petak potrebno je pročitati "Građanski rat u Francuskoj" (prezentacija: Puš).

 

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 3. 12. 2018. u 22:26
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 22. 10. 2018. u 10:27
Domagoj Vujeva

Tekst za seminarski susret u petak, 26.10., možete pronaći u repozitoriju.

 

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 1. 2. 2017. u 22:36
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 4. 12. 2016. u 14:57
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 15. 9. 2016. u 10:52
Domagoj Vujeva

Ispit (pisani) iz predmeta "Povijest političkih doktrina", 16.9.2016. održat će se u Vijećnici u 12h.

 

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 4. 7. 2016. u 13:09
Domagoj Vujeva

Petra Škokić             5

Igor Hlebec               4