Jezik | Language: HRV ENG
Akademsko pisanje
Šifra: 103518
ECTS: 5.0
Nositelji: pred. dr. sc. Lidija Eret
doc. dr. sc. Boris Havel
Izvođači: Marjeta Šinko - Auditorne vježbe
Borna Zgurić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su: a) o znanstvenom stilu općenito; b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova; te c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova. U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu, kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja. Posebno se obrađuje i plagiranje kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njegovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegij je specifičan po tome što se sastoji isključivo od vježbi, za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studenti raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Osim što kolegij ne sadrži predavanja, ne sadrži ni obveznu ispitnu literaturu, već se apsolvira pisanjem završnog rada, koji se priprema kroz domaće zadaće.
_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.
Literatura:
Preporučena literatura:
  1. Dubravka Oraić Tolić; Akademsko pismo; Naklada Ljevak (2011), str. (object Object)
  2. Milica Gačić; Pisanje u znanosti i struci; Narodne Novine (2017)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Boris Havel :

    četvrtkom 15:15-16:15, soba 9 (2. kat)

    Lokacija:
Obavijesti
Objavljeno: 6. 9. 2019. u 09:13
Lidija Eret

Poštovani studenti svih grupa,

U sklopu predavanja kolegija Akademskog pisanja je i predavanje o radu knjižnice Fakulteta i upoznavanje s tehnologijama pretraživanja znanstvenih i stručnih baza podataka, a koje se provodi krajem mjeseca listopada tekuće akademske godine. Predavanje je obvezno, no ne izvodi ga Vaš predmetni izvoditelj već voditeljica knjižnice Fakulteta, Irena Frigo-Haltrich, prof., viši knjižničar pa se raspored Vaših vježbi za taj tjedan mijenja. Raspored predavanja o knjižnici je u repozitoriju.

Srdačno,

Nositelj kolegija: dr. sc. Lidija Eret

Objavljeno: 1. 9. 2019. u 15:00
Uređeno: 1. 9. 2019. u 15:23
Lidija Eret

Poštovani studenti grupe E,

uvodno predavanje u ak. god. 2019./20. za kolegij Akademskog pisanja grupe E (izvoditelj: Lidija Eret) održat će se, po rasporedu, u četvrtak, 03. listopada u 10.15h (računalni kabinet, KK). Obavit ćemo sve dogovore vezane uz organizaciju nastave i obveze studenata prema kolegiju, stoga nastojte svakako ne izostati.

 

Srdačno, 

dr. sc. Lidija Eret