Jezik | Language: HRV ENG
Odsjeci

Organizacija znanstveno-nastavnog ili stručno-nastavnog rada provodi se u okviru znanstvenih odsjeka. Odsjeci brinu za razvoj znanosti, odnosno struke i nastave te svojih članova, naročito znanstvenih novaka.  U tu svrhu razvijaju prijedloge i prate provedbu programa studija, izvedbenih planova nastave i kadrovskog razvoja iz svog djelokruga. Pored toga, odsjeci Fakultetskom vijeću predlažu izbor članova stručnih povjerenstava za izbor u zvanja iz svojih djelokruga te članove povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija. Na Fakultetu djeluje 9 znanstvenih odsjeka.

 

     ODSJEK    

PREDSTOJNIK / VODITELJ ODSJEKA

HRVATSKA POLITIKA

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

Izv. prof. dr. sc. Božo Skoko

MEĐUNARODNI ODNOSI I SIGURNOSNE STUDIJE  

Prof. dr. sc. Siniša Tatalović

JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT RAZVOJ

Doc. dr. sc. Andrija Henjak

KOMPARATIVNA POLITIKA

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

POLITIČKA I  SOCIJALNA TEORIJA  

Izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

MEDIJI I KOMUNIKACIJA Prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

NOVINARSTVO I MEDIJSKA PRODUKCIJA

Prof. dr. sc. Gordana Vilović

STRANI JEZICI, TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

 

Mr. sc. Saša Bjelobaba