Jezik | Language: HRV ENG
O nama
 
 
 
Fakultet političkih znanosti je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj.
 

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu utemeljen je 23. veljače 1962. godine odlukom Hrvatskog sabora kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu, a u studenom iste godine započela je nastava na studiju politologije. Fakultet je bio prva akademska institucija te vrste u komunističkoj Istočnoj Europi te je od svog osnivanja djelovao kao znanstvena i visokoškolska institucija u sklopu Sveučilišta, u svemu izjednačena s drugim sveučilišnim sastavnicama. Akademska autonomija bila je osnova razvoja Fakulteta te ga je u kriznim vremenima zaštitila od političkih pritisaka i presezanja vlasti. Godine 1971. na Fakultetu je osnovan dvogodišnji paralelni studij novinarstva koji je ubrzo prerastao u puni četverogodišnji sveučilišni studij.

Generacije politologa i novinara stekle su svoje diplome, magisterije i doktorate na Fakultetu, a među bivšim studentima Fakulteta su današnji sveučilišni i gimnazijski profesori, znanstveni istraživači, ministri, saborski zastupnici, gradonačelnici, diplomati, novinari, publicisti, medijski analitičari i stručnjaci za odnose s javnošću.

Kao najstariji fakultet političkih znanosti u Srednjoistočnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi, koji od 1962. godine izvodi studij politologije, a od 1971. godine studij novinarstva, Fakultet političkih znanosti je akademska institucija čija je zadaća kritički usmjereno stjecanje i prenošenje spoznaja o hrvatskoj državi i politici, društvu, medijima i javnosti, kao i relevantnom  međunarodnom okruženju.

U svojoj istraživačkoj, nastavnoj i javnoj djelatnosti Fakultet promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pomaže građanima i profesionalnim političarima u donošenju odluka. Odlučivanje utemeljeno na znanju postalo je još važnije pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji, čemu Fakultet političkih znanosti zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta daje svoj doprinos.

Od akademske godine 2005/06. studiji politologije i novinarstva izvode se po bolonjskom modelu kao preddiplomski i diplomski studiji. Fakultet također ima 11 akreditiranih specijalističkih poslijediplomskih studija politologije, od kojih se jedan dio izvodi u redovitim studijskim ciklusima. Izvodi se i trogodišnji opći doktorski studij politologije koji uključuje sve grane politologije.

Preddiplomski studiji

Na Fakultetu postoje dva preddiplomska sveučilišna studija: studij politologije u trajanju 4 godine i studij novinarstva koji traje 3 godine. Završetkom ovih studija stječe se titula Baccalaureus politologije odnosno Baccalaureus novinarstva.

Diplomski studiji

Diplomski studiji su također s područja politologije i novinarstva nakon čega se stječe titula magistra struke. Trajanje diplomskog studija politologije je 1 godina, dok diplomski studij novinarstva traje 2 akademske godine. Diplomski studij na engleskom jeziku Master of European Studies traje 1 godinu.

Poslijediplomski studiji 

Fakultet političkih znanosti ima doktorske studije Komparativna politika i Politologija u trajanju od 3 godine

Poslijediplomski specijalistički studiji traju jednu akademsku godinu, odnosno dva semestra. Trenutno se na Fakultetu izvode specijalistički studiji: Lokalna demokracija i razvoj, Odnosi s javnošću, Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe, Sigurnosna politika Republike Hrvatske, Vanjska politika Europske unije, Vanjska politika i diplomacija, Obrazovna politika RH u europskom kontekstu, Mediji u digitalno doba Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije.

U svrhu poboljšanja kvalitete studija, povezivanja teorijskih znanja i praktičnih vještina te poticanja studenata na kreativan angažman na studiju Fakultet je 1996. godine osnovao Radio Student, 2012. godine Televiziju Student te 2014. godine studentske novine Global. Ove medije, uz adekvatnu pomoć akademskih nastavnika i profesionalnih stručnjaka, autonomno oblikuju i vode studenti. Fakultet ima i bogatu izdavačku djelatnost, koja je započela osnivanjem časopisa Politička misao 1964. godine, te biblioteke Politička misao koja djeluje više od četiri desetljeća. Danas izdavačka djelatnost obuhvaća i časopise Anali hrvatskog politološkog društva, Medijske studije, Političke perspektive i Političke analize, kao i biblioteku Političke analize.

 

U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet je prepoznat kao znanstveno-istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite dionike procesa stvaranja javnih politika, osobito s ciljem omogućavanja aktivnog članstva Hrvatske u EU i korištenja svih potencijala razvoja. Predstavnici Fakulteta angažirani su kao savjetnici ili članovi niza radnih tijela zakonodavne i izvršne vlasti posebice u području nacionalne sigurnosti, uređenja izbornog sustava, reforme javne uprave, socijalne politike te obrazovne politike s naglaskom na dimenziju građanskog obrazovanja. Nastavnici Fakulteta djeluju i kao nositelji modula o razvoju javnih politika u okviru Državne škole za javnu upravu te kao mentori rukovodećim državnim službenicima polaznicima škole.

Nastavnici Fakulteta također su aktivni komentatori procesa političkog odlučivanja o raznim pitanjima od javnog interesima. U istupima u elektroničkim medijima, analitičkim tekstovima u pisanim medijima i stručnim časopisima daju kompetentna vrednovanja alternativnih rješenja društvenih problema i doprinose jačanju demokratske političke kulture u Hrvatskoj. Sličan učinak postiže se i redovitim sudjelovanjem naših nastavnika u stručnim i javnim zbivanjima kao i organizacijom rasprava o relevantnim društveno-političkim temama na samom Fakultetu. Također, poticanje argumentirane rasprave o odlukama od društvenog interesa postiže se i kroz djelovanje studentskih jedinica. Studentski radio i televizija svoje programe usmjeravaju društveno angažiranim sadržajima u službi općeg dobra, a namjera nije samo informirati i educirati, nego i podići razinu odgovornog ponašanja spram društva i okoliša, kao i razinu kritičke misli.

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, ova Izjava o pristupačnosti se odnosi na mrežnu stranicu Fakulteta političkih znanosti na adresi www.fpzg.unizg.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku te se provode korektivne mjere u svrhu potpunog unapređenja mrežne stranice u skladu sa zakonskim uvjetima.

 

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta, promjena boje i pozadine teksta, nijedna stranica nije prilagođena za navigaciju putem tipkovnice, većina stranica nije prilagođena za prikaz na uređajima s malim zaslonom kao što su mobilni telefoni.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 24. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Fakultet političkih znanosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Fakultetu političkih znanosti možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje.

Kontakt: andrija.henjak@fpzg.hr 

 

Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt: ppi@pristupinfo.hr