Jezik | Language: HRV ENG
Odluka o kriterijima odabira studenata za Erasmus razmjenu

Za potrebe provedbe natječaja za studentsku Erasmus razmjenu za ak.god. 2021./2022. uspostavljamo sljedeće kriterije za odabir kandidata s pripadajućim bodovnim ljestvicama i ponderima:

 

1.  Prosjek ocjena dosadašnjeg obrazovanja  na Fakultetu političkih znanosti: raspon ocjena je 1-5, naveden na 2 decimale. Prosjek se množi s ponderom 1.5

 

2. Kvaliteta motivacijskog pisma: raspon ocjena je 1-3. Ocjena 1 znači da je motivacija elementarno izražena i slabo objašnjena, 2 znači da je riječ o visokoj i kvalitetno opisanoj motivaciji, 3 znači da je motivacija izrazito velika i iznimno kvalitetno obrazložena 

 

3. Poznavanje stranog jezika: raspon ocjena je 1-3. Izračunava se prema međunarodnoj klasifikaciji  Common European Framework of Reference for Languages . B2 se boduje s ocjenom 1.0, C1 s 2 i C2 s 3. Ukoliko je stečeni stupanj znanja jezika u dokumentaciji iskazan putem više kategorija (npr. slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje), tada se uzima prosječna ocjena sastavljena prema navedenom bodovanju i izražena na 2 decimale. Ukoliko su u prijavi priložene potvrde o poznavanju dva ili više relevantnih jezika za razmjenu, tada se kandidatu / kandidatkinji za određenje poznavanja stranog jezika uzima bolja ocjena.

Prednost
Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus ili Erasmus+ mobilnosti studijskog boravka (SMS) odnosno Erasmus Mundus mobilnosti za vrijeme studija prema sljedećim kriterijima:
a) nisu nikada bili na mobilnosti
b) nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnost
c) bili su već na istoj razini studija za koju prijavljuju mobilnost.

*Kriterij se ne odnosi na raniju mobilnost stručne prakse SMP Erasmus/Erasmus+ programa.

Pri odabiru studenata prednost će ostvariti i oni studenti:
a) kojima je mobilnost otkazana u prethodnoj (2020./2021.) akademskoj godi uslijed više sile
b) koji su u trenutku prijave na natječaj upisani na višu godinu studija