Jezik | Language: HRV ENG
Online baze i elektronički časopisi

ONLINE BAZE I ELEKTRONIČKI ČASOPISI

 

Online baze i baze elektroničkih časopisa najvažniji su elektronički izvori znanstvenih informacija. Općenito, razne baze podataka najrašireniji su i najpoznatiji izvori koji uvelike omogućavaju brži, učinkovitiji, a istovremeno i relevantan pristup pretraživanju različitih informacija iz svih znanstvenih područja. Prema informacijama koje sadržavaju te su baze:

 1. bibliografske baze (daju autora, naslov, izdavača i godinu)
 2. baze podataka s cjelovitim tekstom članka (uključujući zbirke elektroničkih časopisa najvećih svjetskih izdavača i agregatora)
 3. citatne baze (zbirke indeksiranih časopisa, daju pregled citiranosti autora)
 4. elektroničke knjige
 5. referentna djela (enciklopedije, leksikoni, rječnici..)
 6. ostalo (razni statistički podaci, repozitoriji…).

 

 

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

 

Svim bazama podataka s nacionalnom licencijom u Republici Hrvatskoj pristupiti se može na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. Portal financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, tj. ugovara nacionalne licencije baza podataka, a nastao je na temelju Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kojim se utvrđuje suradnja pri nabavi, osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu izradila je internetsku stranicu Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, a pristup je na linku:

http://baze.nsk.hr

Baze podataka na Portalu mogu se pregledavati s Fakultetskih računala bez “username-a” i “password-a” (putem IP adrese) i/ili s BILO KOJEG računala preko Proxy servera uz korištenje jedinstvenog korisničkog računa, tj. osobnog AAI korisničkog imena i lozike. Za dodjelu AAI@EduHr elektroničkog identiteta treba se obratiti sistem-inženjerima znanstvene ustanove na kojoj je korisnik registiriran. Korištenjem elektroničkog identiteta (AAI) mogućnost pretraživanja online baza podataka imaju svi članovi akademske i istraživačke zajednice, kao i svi studenti hrvatskih sveučilišta.

Baze se mogu pretraživati prema znanstvenim područjima i vrstama.

Neke su od tih baza bibliografske, neke imaju pristup cjelovitom tekstu, neke su citatne, neke su kombinacija navedenih ili pak repozitoriji.

Popis baza mijenja se svake godine, ali osigurava se pristup najpoznatijima, primjerice za društvene znanosti to su:

 • Cambridge University Press - Complete Journal Collection
 • Wiley Online Library
 • Palgrave Journals
 • Taylor and Francis Core Subscription + TandF Library
 • Springer – Link all journals
 • JSTOR

 

BAZE ELEKTRONIČKIH ČASOPISA U KNJIŽNICI FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI

 

Za potrebe znanstveno-istraživačkog rada profesora i studenata Fakultet političkih znanosti vlastitim sredstvima kupuje sljedeće baze podataka i elektroničkih časopisa:

 

 1. Baza elektroničkih časopisa SAGE Humanities and Social Sciencies

Od 2011. godine knjižnica Fakulteta ima pretplatu na elektroničke časopise nakladnika SAGE. Časopisima i cjelovitom tekstu članaka koji se nalaze u toj bazi možete pristupiti  bez korisničkog imena i zaporke S BILO KOJEG RAČUNALA na Fakultetu s internetske adrese: http://journals.sagepub.com 

Za pristup od kuće upitajte u knjižnici Fakulteta.

 

Popisu od 662 časopisa koje sadrži baza SAGE možete pristupiti putem poveznice:

http://journals.sagepub.com/action/showPublications

 

 1. Elektronički časopis "CURRENT HISTORY" 

Otvoren je pristup e-verziji časopisa "Current History" na:

http://www.currenthistory.com

Za detalje pristupa sa svih računala na Fakultetu upitajte u knjižnici.

 

​​

Ostale poveznice do brojnih izvora informacija na internetu:
 

HRVATSKA ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA 
http://bib.irb.hr

 

GOOGLE SCHOLAR 
http://scholar.google.com

 

HRČAK - PORTAL ZNANSTVENIH ČASOPISA REPUBLIKE HRVATSKE
http://hrcak.srce.hr

 

DAMP (NSK) - Digitalni arhiv hrvatskih mrežnih publikacija
http://damp.nsk.hr

 

Portal Stari hrvatski časopisi

http://dnc.nsk.hr/Journals/Default.aspx

 

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org

 

FindArticles

http://www.search.com/search?q=

 

 

HRVATSKI E-ČASOPISI ZA POLITOLOGE I NOVINARE

 

Anali HPD-a

http://hrcak.srce.hr/analihpd

 

Politička misao
http://hrcak.srce.hr/politicka-misao

http://www.politickamisao.com

 

Političke analize
https://hrcak.srce.hr/politicke-analize

 

Političke perspektive

https://hrcak.srce.hr/politicke-perspektive

 

Europske studije

https://hrcak.srce.hr/europske-studije

 

Medijske studije

http://hrcak.srce.hr/medijske-studije

 

Medijska istraživanja
http://hrcak.srce.hr/mediaresearch

 

Medianali
http://hrcak.srce.hr/medianali

 

 

OSTALI SRODNI E-ČASOPISI

 

Društvena istraživanja 

http://hrcak.srce.hr/drustvena-istrazivanja

 

Ekonomski pregled
http://hrcak.srce.hr/ekonomski-pregled

 

Financijska teorija i praksa 
http://hrcak.srce.hr/ftp

http://hrcak.srce.hr/financial-theory-and-practice

 

Ljetopis socijalnog rada 
http://hrcak.srce.hr/ljetopis

 

Narodne novine : službeni list RH
http://www.nn.hr

 

Polemos - Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira
http://hrcak.srce.hr/polemos

 

Revija za sociologiju 
http://hrcak.srce.hr/revija-za-sociologiju

 

Revija za socijalnu politiku 
http://www.rsp.hr

 

Socijalna ekologija 
http://hrcak.srce.hr/socijalna-ekologija

 

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
http://hrcak.srce.hr/zbornik-pfz

 

E-KNJIGE NA INTERNETU

 

Google Books

http://books.google.com

Knjige Instituta za javne financije
http://www.ijf.hr/hr/publikacije

The Online Books Page, Penn Library, University of Pennsylvania
http://onlinebooks.library.upenn.edu

Projekt Gutenberg
http://www.gutenberg.org

Publikacije Friedrich-Ebert-Stiftung
http://www.fes-croatia.org/fes-zagreb-publications/

 

Službeni dokumenti NATO-a
http://www.nato.int/cps/en/natohq/publications.htm

 

Službeni dokumenti Ujedinjenih naroda
http://documents.un.org

 

ENCIKLOPEDIJE, RJEČNICI

 

Hrvatska enciklopedija

http://www.enciklopedija.hr

 

Portal znanja

http://enciklopedija.lzmk.hr

 

Hrvatska, zemlja i ljudi

http://www.croatia.eu

 

Proleksis enciklopedija

http://proleksis.lzmk.hr

 

KNJIŽNICE U HRVATSKOJ

 

NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

http://www.nsk.hr

 

NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Rijeci
http://www.svkri.uniri.hr

 

Sveučilišna knjižnica u Splitu
http://www.svkst.hr

 

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku
http://www.gskos.hr

 

Sveučilišna knjižnica u Zadru
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sveucilisnaknjiznica

 

Sveučilišna knjižnica u Puli
http://www.skpu.hr

 

KGZ - Knjižnice grada Zagreba
http://www.kgz.hr

 

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured RH
http://www.digured.hr

 

Institut "Ruđer Bošković"- knjižnica
http://lib.irb.hr/web/index.php

 

 

KNJIŽNICE U SVIJETU

 

Library of Congress

http://www.loc.gov/index.html

 

Nacionalne knjižnice u Europi
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4

 

Katalog Britanske knjižnice
http://blpc.bl.uk

 

Virtualna knjižnica Slovenije
http://cobiss.izum.si

 

OPEN LIBRARY
http://www.openlibrary.org

 

 

VAŽNIJE USTANOVE

 

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

http://www.hina.hr

 

HND – Hrvatsko novinarsko društvo

http://www.hnd.hr

 

Državni zavod za statistiku
http://www.dzs.hr