Jezik | Language: HRV ENG
Europske studije

ISSN 1849-8698

 

Upute za autore i suradnike

 

Europske studije su znanstveni časopis čiji je temeljni cilj objavljivanje znanstvenih radova i drugih priloga iz područja europske integracije. Zbog prirode znanstvenih istraživanja u području europskih studija časopis je interdisciplinarnog karaktera, otvoren za različite pristupe i metode istraživanja koje pridonose razumijevanju procesa europske integracije, političkog i pravnog sustava Europske unije, utjecaja država članica na politiku Europske unije te oblikovanja vrijednosti europske integracije tijekom njezina povijesnog razvoja.

Europske studije kao hrvatski znanstveni časopis posebnu pažnju posvećuju europeizaciji hrvatskoga društva i politike te povezanosti procesa integracije između Hrvatske i drugih država članica Europske unije. Jednako tako, Europske studije posebnu važnosti pridaju onim istraživanjima koja komparativno prikazuju odnose unutar Europske unije, pri čemu je naglasak ponovno na hrvatskom regionalnom srednjoeuropskom i mediteranskom kontekstu.

Na suradnju su pozvani autori/ce čiji radovi ispunjavaju kriterij relevantnosti i znanstvene izvrsnosti. Radovi ne smiju biti djelomično niti u cijelosti ranije objavljeni, ne smiju biti u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu, zborniku, knjizi i sl. niti smiju biti prijevod takvih radova. Za sve navedeno odgovornost preuzimaju autori/ce. Uvjet za objavu rada u časopisu jesu dvije anonimne pozitivne recenzije međunarodnih istraživača iz pojedinoga područja. Radovi se šalju isključivo u DOC formatu elektroničkom poštom na adresu: eurostudije@net.hr

 

Glavni urednik / Editor-in-Chief

Hrvoje Špehar

 

Uredništvo / Editorial Board

Luka Brkić, Andrija Henjak, Kristijan Kotarski, Zoran Kurelić, Zdravko Petak, Luka Ribarević, Hrvoje Špehar, Snježana Vasiljević

 

Urednički savjet / Editorial Advisory Board

Klaus H. Goetz (Geschwister Scholl Institute for Political Science, Ludwig Maximilian University of Munich),

Danica Fink-Hafner (Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana),

László Trócsányi (Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged),

Stefano Bianchini (Department of Political and Social Sciences, Alma mater studiorum – University of Bologna),

Sabine Saurugger (Institute of Political Studies – Sciences Po, Grenoble)

 

Adresa Uredništva / Editorial Office

Europske studije / European Studies

Lepušićeva 6, 10000 Zagreb, Croatia

e-mail: eurostudije@net.hr