Jezik | Language: HRV ENG
Anali Hrvatskog politološkog društva

 

ENGLISH VERSION

 

Hrvatsko politološko društvo od 2004. godine izdaje redovitu znanstvenu publikaciju Društva u formi godišnjaka, čiji je suizdavač Fakultet političkih znanosti. Glavni je cilj Anala zabilježiti rezultate jednogodišnjeg rada Društva, što bitno utječe na strukturu časopisa. Kako središnje mjesto u tom radu imaju tradicionalni Hrvatski politološki razgovori, tako se najveći dio tekstova odnosi upravo na radove izložene na tim skupovima.

 

Anali objavljuju i radove koji nisu izloženi na skupovima, ali su komplementarni glavnim tematskim blokovima. Posebno su važni članci koji se odnose na stanje politologije kao znanstvene discipline koji predstavljaju dugoročnu orijentaciju Anala na tematiziranje razvoja političke znanosti i njezinih poddisciplina. Osim toga Anali prate i redovite godišnje aktivnosti u sklopu međunarodne znanstvene suradnje članova HPD-a, među kojima su kongresi IPSA-e i godišnje konferencije CEPSA-e samo neki od primjera takve suradnje. Časopis objavljuje i radove iz srodnih disciplina, komunikologije, medijskih studija, sociologije, povijesti, ekonomije, prava, itd, ako se bave nekom politološki relevantnom temom. Na kraju, ali ne i najmanje važno, časopis donosi niz prikaza novoobjavljenih politoloških knjiga.

 

Anali objavljuju radove koji zadovoljavaju standarde relevantnosti i znanstvene izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocjenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Sve troškove obrade teksta prije recenziranja, za vrijeme recenzentskog postupka te pri objavi i tiskanju rada snose izdavači. Anali razmatraju za objavljivanje samo članke koji nisu prethodno objavljeni (u cjelini ili djelomično, na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku), te koji trenutno nisu u postupku razmatranja za objavljivanje u sklopu nekog drugog časopisa ili knjige. Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Radovi se zaprimaju isključivo putem OJS elektronskog sustava za uređivanje časopisa.

 

Anali Hrvatskog politološkog društva časopis su s otvorenim pristupom (open access journal). Sadržaj svih brojeva dostupan je u elektroničkoj verziji svim zainteresiranim čitateljima i institucijama bez naplate, te ga svi imaju pravo čitati, pohraniti, kopirati, prosljeđivati, pretraživati, koristiti poveznice na tekst te ga koristiti u sve druge svrhe sukladno zakonu i akademskim etičkim pravilima bez posebne suglasnosti izdavača ili autora. Autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Anali prihvaćaju uvjete Creative Commons CC BY-NC-SA licence.

 

Članci objavljeni u Analima indeksiraju se u:

ERIH PLUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (European Science Foundation)

International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale (IPSA)

Political Science Complete (EBSCOhost)

Scopus (Elsevier)

Social Science Premium Collection (ProQuest)

 

Članci objavljeni u Analima javno su dostupni u online bazi portala hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak (MZOŠ, Srce & HIDD), te u bazi Directory of Open Access Journals - DOAJ (Lund University Library).

 

Glavna urednica časopisa je prof. dr. sc. Mirjana Kasapović

 

UREDNIŠTVO:

 1. Miljenko Antić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 2. Nebojša Blanuša, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 3. Davorka Budimir, Hrvatsko politološko društvo Zagreb
 4. Viktorija Car, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 5. Branko Caratan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 6. Tihomir Cipek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 7. Konrad Clewing, Insitut za istočnoeuropske i jugoistočnoeuropske studije München 
 8. Igor Lukšič, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za društvene znanosti
 9. Pero Maldini, Sveučilište u Dubrovniku
 10. Viktor Koska, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 11. Enes Kulenović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 
 12. Ivan Padjen, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
 13. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 14. Ana Petek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti 
 15. Sabrina Petra Ramet, Norveško sveučilište znanosti i tehnologije
 16. Slaven Ravlić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 17. Berto Šalaj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 18. Nenad Zakošek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 19. Tihomir Žiljak, Pučko otvoreno učilište Zagreb

 

Adresa: Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

E-mail: anali@fpzg.hr

ISSN: 1845-6707

e-ISSN: 1847-5299

DOI: 10.20901/an

UDK: 32(05)