Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 24. 7. 2018. u 14:57
Ana Kuharić

U nastavku obavijesti pročitajte sve o upisima na diplomski studij Politologije; Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i Novinarstva

Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije; Politologije, smjer Nacionalna sigurnost i Novinarstva

 

a) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 100 redovitih studenata  i 5 stranih studenata.

 

b) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije, smjer Nacionalna sigurnost ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita - 6 predmeta politološke jezgre (detalji dostupni na web stranici Fakulteta na poveznici: https://www.fpzg.unizg.hr/studiji/diplomski/upisi) i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
 • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
 • upisna kvota je 20 redovitih studenata  i 10 izvanrednih studenata.
 • školarina za izvanredne studente iznosi 5.500,00 kn, uz mogućnost uplate u dvije rate

 

c) Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

 • studenti koji su završili sveučiišni preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
 • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
 • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
 •  ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

HODOGRAM UPISA U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA:

 • 20. i 21. rujna 2018. – prijave na diplomski studij

Obrazac prijave preuzima se na web stranici Fakulteta (bit će dostupan početkom rujna), popunjava i predaje sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave. Svi dokumenti predaju se 20. i 21. rujna 2018. osobno (u Tajništvu Fakulteta od 8,00 do 15,00 sati) ili preporučenom pošiljkom (na adresu: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb, uz napomenu: natječaj za upis na diplomski studij / navesti koji).

 • 24. rujna – objava preliminarnih rang-lista za upis na studij politologije i  novinarstva
 • 24./25. rujna (24 sata od objave) – žalbeni postupak, prigovori na rang-liste za studij Politologije;  Politologije, smjer Nacionalna sigurnost, Novinarstva
 • 25. rujna (9:00)  – objava konačnih rang-lista za upis
 • 25, 26, 27. i 28. rujna – upisi i odabir izbornih predmeta, prema redoslijedu na rang-listi:

 

a) 25.9.2018. (utorak)

 

POLITOLOGIJA (I. dio)

09.00-12.00h     

od red.br.   1     

do  35

 

12.30-15.30h     

od red.br. 36    

do 70

 

 

b) 26.9.2018. (srijeda)

 

b)1.POLITOLOGIJA (II. dio) 

09.00-12.30h

od red.br.   71

do  100

 

 

5 stranih studenata

 

 

b)2.POLITOLOGIJA, SMJER NACIONALNA SIGURNOST

13.00-15.00h  

20 redovitih studenata

 

 

10 izvanrednih studena

 

 

c) 27.9.2018. (četvrtak)

 

NOVINARSTVO (I. dio)

09.00-12.00h   

od red.br. 1

do  40

 

12.30-15.30h

od red.br. 41    

do 80

 

 

d) 28.9.2018.  (petak)

NOVINARSTVO (II. dio)

 

09.00-12.00h 

od red.br.   81

do  125

 

13.00-14.00h

10 s društveno-humanističkih znanosti

 

5 stranih studenata

 

Popis obavijesti
Obavijesti
Objavljeno: 11. 6. 2019. u 12:16
Uređeno: 11. 6. 2019. u 12:17
Ana Kuharić

Studentska referada prije odlaska na kolektivni godišnji odmor radit će za svoje korisnike do 15. srpnja 2019. godine.

Dani od 16. do 19. srpnja 2019. godine predviđeni su za upise nove generacije studenata za akademsku godinu 2019./20.

Studentska referada u te dane radit će samo hitne predmete.

Molimo studente odnosno korisnike usluga studentske referade da na vrijeme zatraže potrebne potvrde, prijepise ocjena i sl.  

Nakon ljetnog odmora, referada započinje s radom od 19. kolovoza 2019. godine.

Studentska referada

Objavljeno: 5. 6. 2019. u 14:06
Uređeno: 6. 6. 2019. u 12:20
Ana Kuharić

Nakon što student položi zadnji ispit na sveučilišnom preddiplomskom studiju politologije ili novinarstva, odnosno nakon što izvrši sve obveze po nastavnom planu i programu upisanog preddiplomskog studija, treba u studentsku referadu na obradu donijeti indeks kako bi mu bila izdana potvrda o stečenom akademskom nazivu, koja je neophodna pri prijavi za upis na sveučilišni diplomski studij.

Uz indeks je potrebno priložiti potvrdu o uplati 150,00 kn (Odluka o visini naknade za tiskanje diplome i dopunskih isprava ), X-icu, te unesenu ovjeru u indeksu da nema zaduženja u biblioteci.

Studentska referada

Objavljeno: 4. 6. 2019. u 11:23
Ana Kuharić

EUROSTUDENT VII je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 zemalja Europe. Istraživanje je ujedno i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda.

Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno. Web anketi se može pristupiti na dva načina:

 1. putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/216454?lang=hr  ili
 2. preko web mrežne stranice www.eurostudent.hr
Objavljeno: 31. 5. 2019. u 11:15
Ana Kuharić

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE raspisuje NATJEČAJ za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

Objavljeno: 25. 10. 2018. u 15:30
Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:41
Ana Kuharić

 

Upozorenje - pada žbuka (fasada)!Upozoravamo da je dana 3. svibnja 2018. godine u 15,00 sati sa zgrade Fakulteta u Lepušićevoj ulici 6 na pločnik pao dio žbuke odnosno fasade, te da postoji realna opasnost da se isto ponovi u narednom periodu. S ciljem izbjegavanja potencijalne opasnosti za živote studenata, zaposlenika te ostalih građana, Fakultet je pokrenuo postupak sanacije zgrade, no do postavljanja sigurnosnog tunela za prolaz pješaka, potrebno je izbjegavati kretanje i zadržavanje na označenim mjestima.