Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 22. 11. 2017. u 15:06
Uređeno: 22. 11. 2017. u 15:06
Ana Kuharić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13)

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslike diploma ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, popis objavljenih radova i radove s izjavom o izvornosti radova (prema predlošku, potražiti na www.unizg.fpzg.hr uz tekst natječaja)

Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis znanstvene i stručne djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od petnaest dana nakon provedenog postupka izbora.

IZJAVA O IZVORNOSTI RADOVA.docx

Popis obavijesti
Obavijesti