Jezik | Language: HRV ENG
Objavljeno: 25. 7. 2017. u 10:26
Uređeno: 28. 8. 2017. u 14:57
Ana Kuharić

U nastavku obavijesti pročitajte sve o upisima na diplomski studij Politologije i Novinarstva.

 

1. Uvjeti upisa na diplomski studij Politologije i Novinarstva

 

a) Kandidati za upis na diplomski studij Politologije ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu prijaviti:

  • studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a.
  • rang-lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju
  • upisna kvota je 125 redovitih studenata  i 5 stranih studenata

 

b) Kandidati za upis na diplomski studij Novinarstva ne polažu prijemni ispit. Na Natječaj se mogu  prijaviti:

  • studenti koji su završili preddiplomski studij novinarstva ili komunikologije i koji su ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 125 redovitih studenata
  • studenti koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij iz društvenih ili humanističkih znanosti i ostvarili najmanje 180 ECTS-a, upisna kvota u ovoj kategoriji je 10 redovitih studenata.
  • rang lista za upis sastavlja se na temelju uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju 
  •  ukupna upisna kvota je 135 redovitih studenata i 5 stranih studenata.

 

2. Prijave za upis                                            

Prijave za upis primaju se 25. i 26. rujna 2017. godine. 

Obrazac prijave preuzima se na ovoj POVEZNICI, popunjava i predaje sa svim potrebnim dokumentima navedenim na obrascu prijave od 8 do 16 sati u dvorišnoj dvorani. 

                                                        

3. Upisi

Preliminarna rang lista za upis objavit će se 27. rujna 2017. godine.

Pisane žalbe na preliminarnu rang listu mogu se podnijeti u roku od 24 sata od dana objave u Tajništvu Fakulteta. Nakon provedenog žalbenog postupka objavljuju se konačne rang-liste za upis.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis upisivat će se 28. i 29. rujna 2017. godine.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Popis obavijesti